Ръководство

 

Йордан Михайлов

      Йордан Михайлов Йорданов

 

          Директор от 1998г.

на СОУ "Проф. д-р Асен Златаров"

/преподавател по математика/

 

През 150-те години път на съществуване, развитие и усъвършенстване на училището в Шабла винаги в центъра му е стояло Неговото Величество ДЕТЕТО – най – ценният ресурс на нацията и държавата.

          След семейството най – важният фактор за формиране и развитие на ценностната система на младото поколение е училището.

          Не можеш да формираш богата ценностна система у подрастващите, ако не ги обичаш с цялото си сърце и душа.

Именно затова учителската професия не е обикновена престижна професия, а ПРИЗВАНИЕ .

          Със своето държание, поведение, отношение и позиции той учи навсякъде.

          Това е било моето желание и съм напълно удоволетворен от избора си.

Българинът цени образованието и винаги държи детето му да обикне книгата и училището.

Затова нека нашето училище пребъде във вековете.

 

 

 
1. Мими Стойкова Георгиева  Пом. директор по учебната дейност от 1983/1984г.
2. Йорданка Ставрева Нанева  Пом. директор по административните въпроси от 1982/1983г.
3. Петранка Валентинова Петрова  Педагогически съветник - преподавател  по психология