Връзки 

  Връзка към сайта на Министерството на образованието за получаване на актуална и своевременна информация свързана с областта  на образованието

 

 
http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/
 
 
 
      Връзка към РИО на МОН