Кратка история

/от летописната книга на училището/

СОУ “Проф. д-р Асен Златаров” е наследник на 150 годишна славна традиция в областта на образованието.

През 1911година в Шабла е построена внушителна за времето си училищна сграда. В това училище се водят редовни учебни занятия до 1963 год. Старата сграда на училищетоСлед присъединяването на Южна Добруджа през септември 1940 г. към България, по силата на Крайовската спогодба, българското училище е възстановено. Големи и малки учат на роден език. Учениците наброяват 404. През учебната 1947 година училището в Шабла е преименувано и започва да се носи името на изтъкнатия учен, обшественик, философ проф. д-р Асен Златаров. През учебната 1960-1961 год. в народното основно училище “Асен Златаров” е открит 8-ми клас. През 1963 год. за неговите ученици, за децата на селата отваря врати нова училищна сграда - тази, в която се водят редовни учебни занятия и до сега. Училището има 14 класни стаи, 3 самостоятелни кабинета с хранилища - по биология, физика и химия, физкултурен салон, полудневна детска градина, работилница, ученически стол.

През 1967 год. в НОУ “Асен Златаров” се прави честване на годишнина от началото на образователното дело в Шабла. С орден “Кирил и Методий” І степен правителството на НРБългария оценява работата на учители и ученици и ролята на училището като образователен и възпитателен център за младите шабленци.

През 1969 год. училището “Проф. д-р Асен Златаров” става училището - модел. Според тогавашните изисквания за образование и учебно дело са обзаведени 17 кабинета, които разполагат с всички тогавашни технически и дидактически средства за висококачествено обучение. Многобройни делегации от България и чужбина идват да видят училището и да обменят  опит и идеи със шабленци.

   

СОУ `Проф. д-р Асен Златаров`
 

Следващата година 1976-1977 учебна година е забележителна за историята на образователната институция и за града, защото за първи път са приети в ІX клас 2 паралелки средношколци. Сбъдва се мечтата на шабленци да имат средно училище в своя град. Шабла има своите гимназисти. През 1979 год. завършват първите зрелостници с уверението, че реализирайки се в живота, винаги ще бъдат горди с името на своето училище. От 1979 год. до днес шабленското средно училище “Проф. д-р Асен Златаров” са завършили 1048 човека. Около 271 от тях имат висше образование, 52 са полувишистите, 60 са получили допълнителна професионална квалификация след средното общо образование. На практика днес в Шабла възпитаниците на шабленското училище са навсякъде- лекари, учители, работници, служители, икономисти, инженери, селски стопани.

През 1982 год. в съветствие с изискванията образованието да се обвърже тясно с реализацията на подготвените кадри започва строителството на УПК /учебно-професионален комплекс/. На 4.ІX.1984 год. е тържествено открита сградата на УПК, която и до днес функционира ефективно с кабинети по информационни технологии, готварство и др.

Новите учебни планове и програми дават свобода на действие на преподавателя в час, променят стила и взаимоотношенията между учители и ученици. Стремеж на колектива е да се оформя нов тип мислене у децата- нестандартно, комбинативно и творческо. Въпреки огромните трудности- организационни, финансови, битови СОУ “Асен Златаров” изпълнява задачата си - да обучава и възпитава младите шабленци.