Преподаватели

     Преподавателския екип състоящ се от 44 квалифицирани учители, от които 9 са с II ПКС, е гарант за образователните успехи и професионалната реализация на учениците. Критерии и оценка за работата на училището и средния годишен успех на паралелките са големия брой отличници и високият процент приети във ВУЗ – овете на страната зрелостници. Комплексната проверка на РИО на МОН през 2002год. констатира, че в училище  “Проф. д-р Асен Златаров” се дава образованост на ниво елитно училище, а преподавателите са показали висок професионализъм.

Колективът на СОУ

1. Йордан Михайлов Йорданов

Директор и учител по математика

1973/1974г.

2. Мими Стойкова Георгиева

Помощник директор инженер

1983/1984г.

3. Йорданка  Ставрева Нанева

Помощник директор инженер

1982/1983г.

4. Петкана Стефанова Георгиева

Начална учителка

1974/1975г.

5. Керанка Петрова Аврамова

Начална учителка

1977/1978г.

6. Виолета Иванова Балева

Начална учителка

1980/1981г.

7. Галина Николова Александрова

Начална учителка

1995/1996г.

8. Милена Петкова Тодорова

Начална учителка

1993/1994г.

9. Ваня Ангелова Иванова

Начална учителка

1996/1997г.

10. Костадинка Стоянова Николова

Начална учителка

1986/1987г.

11. Атанаска Добрева Русева

Начална учителка

1997/1998г.

12. Красимира Ат. Никифорова

Начална учителка

2000/2001г.

13. Кина Стефанова Донева

Учител по БЕЛ и руски език

1973/1974г.

14. Стефан Георгиев Жечев

Учител по БЕЛ

1976/1977г.

15. Мария Ставрева Недялова

Учител по БЕЛ

1980/1981г.

16. Снежана Михайлова Костадинова

Учител по БЕЛ

1981/1982г.

17. Василка Колева Рашкова

Учител по руски език

1975/1976г.

18. Маргарита Бонова Люцканова

Учител по фр. език и история

1994/1995г.

19. Галина Цветкова Максимова Учител по англ. език 2004/2005г.

20. Красимир Любенов Кръстев

Учител по англ. език

1994/1995г.

21. Елена Георгиева Атанасова

Учител по англ. език

2002/2003г.

22. Йовка Лазарова Кралева

Учител по математика и физика

1973/1974г.

23. Парешка Димитрова Нанева

Учител по математика

1977/1978г.

24. Станка Стоянова Костова

Учител по математика, възпитател

1980/1981г.

25. Стефка Василева Балева

Учител по физика

2004/2005г.

26. Ганка Великова Енчева

Учител по химия и биология

1977/1978г.

27. Дарина Георгиева Давидова

Учител по химия и биология

1978/1979г.

28. Сминка Георгиева Филчева

Учител по история

1982/1983г.

29. Йорданка Димитрова Гочева

Учител по философия

1984/1985г.

30. Тодорка Великова Маркова

Учител по география

1976/1977г.

31. Вяра Иванова Стаматова

Учител по БЕЛ и възпитател

1971/1972г.

32. Калинка Атанасова Цанева

Учител по физическа култура

1978/1979г.

33. Христо Жечев Христов

Учител по физическа култура

1971/1972г.

34. Александър Николов Александров

Учител по изобр. изкуство

1972/1973г.

35. Душко Христов Дуков

Учител по изобр. изкуство и ТТ

1986/1987г.

36. Йорданка Иванова Атанасова

Учител по информатика и ИТ

2001/2002г.

37. Мария Стоянова Цонкова

Учител по информатика и ИТ

1995/1996г.

38. Силвия Димитрова Вангелова

Учител по пеене и музика

2000/20001г.

39. Петранка Валентинова Петрова

Учител по психология

1996/1997г.

40. Деяна  Димитрова Тритакова

Учител по икономика

2001/2002г.

41. Людмила Миркова Георгиева

Учител по технология на кул. прод.

1995/1996г.

42. Ивелина Господинова Петранова

Учител по технология на кул. прод.

1996/1997г.

43. Еленка Василева Ставрева 

възпитател

1989/1990г.

44. Антония Желязкова Янакиева

Възпитател /нач. учител

1995/1996г.