За кандидат-студентите

 

Предлагаме Ви  връзки към почти всички Висши Учебни Заведения в нашата страна.

Дано, Ви бъдат полезни! Успех на приемните изпити на всички бъдещи кандидат - студенти!

 

 

1.  Аграрен университет – Пловдив -http://www.au-plovdiv.bg/
2.  Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив - 
         http://www.artacademyplovdiv.com/
3.  Американски университет – Благоевград -http://www.aubg.bg/
4.  Бургаски Свободен университет -http://www.bfu.bg/
5.  Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" -http://www.vfu.bg/
6.  Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" -http://www.uni-vt.bg/
7.  Висш медицински институт – Плевен - http://www.mu-pleven.bg/index.php
8.  Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - http://www.naval-acad.bg/
9.  Висше военновъздушно училище "Г. Бенковски" - Д. Митрополия -
         http://www.af-acad.bg/
10. Висше училище по застраховане и финанси - http://www.vuzf.bg/index.html
11. Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност при МВР -
         http://www.vipond.mvr.bg/
12. Висше строително училище "Любен Каравелов" - http://www.vsu.bg/
13. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - http://www.vtu.acad.bg/
14. Европейски колеж по икономика и управление - http://www.ecem.org/
15. Икономически университет – Варна - http://www.ue-varna.bg/bg/index.php
16. Интернационален колеж – Албена - http://www.internationaledu.org/
17. Колеж по библиотекознание и информационнни технологии - http://www.svubit.org/
18. Колеж по телекомуникации и пощи - http://www.hctp.acad.bg/
19. Колеж "Телематика" - Стара Загора - http://www.telematika-college.hit.bg/
20. Лесотехнически университет - http://www.ltu.bg/
21. Медицински колеж – София - http://med-college.internet-bg.net/
22. Медицински университет "проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна -
         http://www.mu-varna.bg/
23. Медицински университет – София - http://mu-sofia.bg/
24. Медицински университет – Пловдив - http://meduniversity-plovdiv.bg/
25. Международен Славянски Институт - http://www.msibg.com/
26. Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград - http://www.ibsedu.com/
27. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - http://www.mgu.bg/
28. Московски Държавен Индустриален Университет - http://mgiu.ivko.org/
29. Национален Военен Университет "В. Левски" - http://www.pv-ma.bg/
30. Нов Български университет - http://www.nbu.bg/
31. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - http://www.uni-plovdiv.bg/
32. Русенски университет "Ангел Кънчев" - http://www.ru.acad.bg/
33. Софийски университет "Св. Климент Охридски" - http://www.uni-sofia.bg
34. Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов - http://www.uni-svishtov.bg/
35. Технически университет – Варна - http://www.tu-varna.acad.bg/
36. Технически университет – Габрово - http://www.tugab.bg/
37. Технически университет – Пловдив - http://www.tu-plovdiv.bg/
38. Технически университет – София - http://www.tu-sofia.bg/
39. Тракийски университет - Стара Загора - http://www.uni-sz.bg/
40. Университет по архитектура, строителство и геодезия -
         http://uacg.bg/UACEG_site/UACEG_logoSWF.html
41. Университет за национално и световно стопанство - http://www.unwe.acad.bg/
42. Университет "проф. д-р Асен Златаров"- Бургас  - http://www.btu.bg/
43. Университет по хранителни технологии – Пловдив - http://www.vihvp.bg/
44. Франкофонски институт по администрация и управление - http://www.refer.bg/
45. Химико технологичен и металургичен университет (ХТМУ) –София -
         http://www.uctm.edu/
46. Шуменски университет - http://www.shu-bg.net/
47. Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград - http://www.swu.bg/
48. City University – Правец – http://www.cityu.bg/
49. International University – София - http://www.iu-edu.com/