Важни събития

150 години Образователно дело Шабла

Целият живот на училището през  учебна 2002/2003 год. премина под знака на честванията на 150 годишния юбилей на образователното дело в Шабла. Беше приета цялостна програма за  честванията.

  Работеше се в държавния архив, установи се връзка с Националния музей по образованието в гр.Габрово, които официално потвърдиха факта, че първото училище е открито заедно с църва през далечната 1853год.

Беше събран снимков и документален материал, огромна помощ оказаха гражданите, бивши учители, директори, градския музей.

 Задълбочените издирвателски работи дадоха своите резултати като позволиха в училище “Проф.д-р Асен Златаров” с тържествен водосвет на 10 май 2003 год. да отвори вратите си музейна експозиция, в цялото многообразие на активния училищен живот през годините.

 

Откриване на изложбената зала

С помощта на колеги, настоящи и бивши възпитаници на училището са събрани  снимки, грамоти, купи, стихосбирки и др. материали. С тях са обособени кътове с различна тематика:  

     Хронология;                    
     История;       
     Училището вчера;
     Училището днес;
     Награди и изяви в олимпиади, изкуства и спорт;
      Сбирката периодично се обновява.

 Другият пряк резултат от издирвателската дейност по честванията бе    създаването на юбилейна книга  “Аз  паметта на времето прелиствам” много важно в написването на книгата беше зад сухите исторически факти да бъдат показани хората -  с техните чувства, душевност,  вълнения, с техните спомени и впечатления.

                                 

 

  Патронен празник - 16.02

   По традиция много  са мероприятията, свързани с патронния празник  16 февруари – рожденната дата на проф. д-р Асен Златаров обединени под името “Златарови дни”.

Дни преди този ден се провеждат  турнири по футбол, дискусии и различни конкурси. А на 16.02 винаги  се организира тържествен концерт, в който учениците  показват своя талант и умения.